Browsing Tag

giden eşi geri getirme büyüsü

Genel

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

Sevdiğin birini kendisine aşık etme ve sevdirme duası, dini tüm Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce Tanrı’tan, sevdiklerinin de bu aşklarına karşılık vermelerini niyaz etmelerinde kullandıkları manevi etkileri çok yüksek dualardır. Sevdikleri şahıslar ile hayırlısı ile dünya evine girip mutlu mesut yaşam sürdürmek isteyen şahıslar, birini kendisine aşık etme sevdirme duası okuyarak Tanrı’ın rızasını kazanıp bu yöndeki dualarının, isteklerinin kabul olmasına vesile olabilirler. Dinimizde her türlü çaresiz addedilen hal amacıyla kurtarıcı olan Tanrı’ya el açıp yalvararak derde derman bulmada etkili dualar bulunmaktadır. Bu duaların İslami usullere göre icra edilmesinin yani okunmasının sonrasında duaların faziletinden yararlanarak dilenen neticelere ulaşıldığı pek çok kez denenmiş ve kanıtlanmıştır.

Aslına bakılırsa evde aşk duası etmek çok küçük etkiler sağlayabilir ancak bunlar evde kendi kendinize yapabileceğiniz şeyler değildir. Aşk ve geri getirme konusunda profesyonel ve etkili çözüm isteyen ziyaretçilerimize Medyum Ali Hoca’yı öneriyoruz.

Başta Mısır olmak üzere birçok farklı ülkede uzun yıllar havas ve ilm-i ledün alanında eğitim alarak kendini geliştiren, Türkiye’de parapsikoloji, kuantum ve bioenerji üzerine ihtisas yapan Medyum Ali Gürses’e her türlü derdinize profesyonel çözümler için 0535 590 62 75 numaralı telefondan veya medyumalibey@gmail.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Birini kendisine aşık etme yolları arayışında tespit edilen şahıslarin, manevi açıdan bu isteklerine ulaşmada çok ama çok etkili olan duaların fazileti ile kısa sürede dilenen mutlu neticelere ulaşmak olası olabilmektedir. Bu noktada sevdikleri bireyin de kendilerini en iyi şekilde sevmelerini ve aşklarına karşılık vermelerini talep eden şahıslar, birini aşık etmede okunması gereken bu tür duaları dini kurallara ideal bir şekilde okumalıdırlar.

Sevdiğini Kendine Aşık Etme Duası
Dini bakımdan itimat edilir kaynaklarda ve din alimlerinin bu mevzuya yönelik beyanlarında öne çıkan birtakım dualar bulunmaktadır. Bu duaların İslami usullere ilgi edilerek Arapça okunuşuna ideal bir şekilde ve gönülden istikbal biçimde okunması, duanın kısa sürede kabul olmasında çok etkilidir. Birini kendisine aşık etme duası denenmiş dualar arasında yer alan ve en çok tercih edilen dualardan biri de şudur:

Bismillâhirrahmânirrahîm*
El hamdü lillahi rabbil âlemîn*
Er rahmânir rahiym*
Mâliki yevmiddîn*
İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn*
İhdinas sirâtal müstekiym*
Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn*
Elif lâm mîm*
Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn*
Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun*
Velelzîne yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn*
Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn*
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyine eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm*
Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr*
Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyine ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr*
Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn*
İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin sümmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin
Bu duanın her gece yatsı namazından sonra okunması yararlıdır. Dua Arapça olarak okunduktan sonra sevdiği bireyin kendisine aşık olmasını isteyenler, niyet etmelidir. Niyet evresinde aşık olması dilenen bireyin adı zikredilmelidir. Aşık etme duası nasıl yapılır, tesirli ve net çözüm başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Aşık Etme Duası Ne Zaman Okunmalıdır?
İslam dininde duaların kabul olması amacıyla her ne kadar özel bir vakit belirlenmiş olmasa da birtakım gün ve geceler duaların kabulünde çok daha etkili olabilmektedir. Bu özel vakitlerde aşık etme duası, oluşturulan ibadetlerin sonrasında icra edildiği taktirde duanın kabul olması bakımından yararlı olacaktır. Duaların Tanrı katında kabulünün daha makbul bulunduğu vakitlerden birtakımları şunlardır:

Kadir gecesi,
Cuma günleri öğle namazına müteakip vakitler
Sabah namazı sonraları
Namaz vakitleri
Cenazenin defni sırası ve
Arefe günleri
Bunların dışında da gün içersinde birini kendisine aşık etme amacıyla dua okumaları yapılabilir. Bu sayede duanın etkileri kuvvetlendirilerek daha kısa sürede dilenen neticeler sağlanabilir.

Birini Aşık Etme Duası Nasıl Kabul Olur?
Birini kendisine aşık etmek amacıyla okunacak dua ve isteklerin Tanrı katında kabul olması amacıyla ilk olarak iyi niyetle yapılması koşulu bulunmaktadır. Bir dua iyi niyetle ve saf hisler ile yapılmıyorsa o duanın kabul olması beklenmemelidir. Birini kendisine aşık etmek isteyen şahıs de o bireyin hislerini kullanmak ya da toplumdaki konumundan yararlanmak yerine o bireyi aslında gönülden sevdiği amacıyla bu tür dualara başvurmalıdır. Aksi durumda bu yönde dualar okuyup Tanrı’a yalvarmanın hiçbir manası yoktur. Öte yandan pek çok İslam aliminin ve dini vasıfları yüksek hocaların tavsiyelerine göre birini aşık etme dualarının kabul olmasında şu nedenlere ilgi edilmelidir:

Dua günün ilk ışıklarında edildiğinde ya da gece uyur iken uyanılıp icra edildiğinde daha makbul olur.
Evli kimselerin ya da başkasını sevenlere yönelik aşık etme duası Tanrı katında makbul değildir.
Duanın kabul olması amacıyla sabırla ibadetlere devam edilmelidir.
Dua kabul olma sendromu gösterdiği taktirde yani aşık olması dilenen bireyin aşırı ilgisi mazhar bulunduğunda etkinin güçlenmesi amacıyla şükür namazı kılınmalıdır.
Duanın kabul olması amacıyla haram ve uzak durulması gerekenlerden kaçınmaya özen gösterilmelidir.
Sadaka vermek duanın kabulünü hızlandırır.
Dua muhakkak samimi ve iyi niyetler kapsamında edilmelidir.
Kadınların Yapacağı Aşık Etme Duası
Sevdiği erkek doğrulusunda sevilmeyi ve bu erkeğin kendisine aşık olmasını isteyen kadınlar, birini kendisine aşık etmek amacıyla en etkili dua çalışmalarını yapabilirler. Buna göre din alimlerinin tavsiye ettiği şu duanın 7 gece süresince yatsı namazından sonra okunmasına özen gösterilmelidir:

“Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin.”
Duanın gönülden istikbal bir şekilde 7 gece süresince 7’şer kere okunması gerekmektedir. Bu duayı okurken niyet edilmeli ve sevdiği erkeğin kendisi amacıyla hayırlı bir eş olmasını Tanrı’tan niyaz etmelidir. Bunun dışında aşk büyüsü nasıl yapılır, gerçek aşk büyüleri başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Esmaül Hüsna ile Sevdirme Duası
Birini kendisine aşık etme duası Esmaül Hüsna olarak da yapılabilmektedir. Sevdiği bireyi kendisine aşık etmek isteyenler şu Esmaül Hüsnaları gün içersinde sık sık tekrarlayarak duasını icra etmelidir:

Vehhab: Çok çok ihsan eden
Rezzâk: ütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
Vâsî: Lütfu bol olan.
Kadir: Her şeye kuvveti yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.

Her ne kadar sayfamızda sizlere büyüler hakkında çeşitli bilgiler vermeye çalışsak da bunlar kendi kendinize evde yapabileceğiniz işlemler değildir. Sizlerden medyum hoca önerisi konusunda birçok mail ve yorum alıyoruz. Aşk büyüsü, rızık açma, kısmet açma, büyü bozma ve vefk çalışmaları konusunda profesyonel ve etkili çözüm isteyen ziyaretçilerimize yanlış yönlendirilmemeniz adına bugüne kadar hem birçok arkadaşımızın çalışma yaptırıp memnun kaldığı, hem de internetteki medyum yorum ve şikayet sitelerinde adı en çok öne çıkan, bu alanda rüştünü ispat etmiş Medyum Ali Hoca’yı öneriyoruz. Medyum Ali Gürses Hoca’ya 0535 590 62 75 numaralı telefondan, medyumalibey@gmail.com mail adresinden veya İletişim formundan ulaşabilirsiniz.

4 Yorum

 • Reply Meriç 19 Şubat 2020 at 11:45

  Sevgilime çok aşığım ama o bana aşık değildi bu yüzden ilişkimiz bitti beni terk etti hatta aileme bile söylemiştik evlencez diye tanıştırmıştım olmadı ama ben geri getirmek istiyodum çalışma yaptırdım ali gürses hocaya çok heyecanlıydım ilk kez medyumla çalıştığım için iyi davrandı ilgilendi çalışmayı yaptıktan iki hafta sonra benden özür dileyip çiçeklerle kapıma geldi ailemdende özür diledi şimdi yine birlikteyiz benim gibi sıkıntı yaşayan kardeşlerime ali gürses hocayı öneririm

 • Reply Derya 21 Aralık 2020 at 00:59

  Slm lise yıllarından beri birlikte olduğum erkek arkadaşım ortada hiçbir sebep yokken benden ayrılmak için bahaneler üretiyor. Önce işleri ile alakalı sıkıntılarından dolayı böyle olduğunu düşündüm ama yaptıkları çıgrından çıktı dayanılamaz hale geldi. Ayrılmayı kabul ettim uzun bir süre görüşmeme kararı aldım bu arada hayatım alt üst oldu yaptığım hiçbir şey bana onunla geçen günlerim kadar güzel gelmemeye başladı. Tüm bunları yaşamama rağmen gururuma hiçe sayıp onu aramakta istemiyordum. Onunda beni aramasını bekledim 1 ay kadar ama ne arayan oldu nede özleyen ben depresyondayken o meğer başka bir kız arkadaş bulmuş ve onunla gününü gün ediyormuş. Yaptığım o kadar emeğe ve yıllardır çektiklerim yetmezmiş gibi birde utanmadan böyle bir durumla karşı karşıya kalmak beni iyice hiddetlendirdi ve ona olan nefretim iyice arttı. En yakın kız arkadaşımla bu konuyu konuşurken bana daha önce erkek arkadaşıyla geçen bir sıkıntısı olduğunu ve nette yaptığı bir araştırmadan sonra karşısına Medyum Ali Gürses’in çıktığı söyledi. Yaptığı işlemin 3 hafta kadar kısa bir sürede kesin sonuç gösterdiğini söyledi. İlk başta her ne kadar böyle şeylere inan birisi olmasa da kendisini hakkında nette uzun bir araştırma yaptım daha önce birçok insanın hakkında yazdıklarını göz önünde bulundurarak kendisiyle iletişime geçtim. Durumu kendisine anlattım saolsun beni sabırla dinledi. Bununla birlikte bana Aşk ve Bağlama büyüsü denilen bir büyü ö önerdi. İşlemin %90 başarılı olduğunu işleme başladığımız ilk günden itibaren okunması gereken duaların olduğunu talimatlara uyulmadığı taktirde işlemin başarısız olacağını söyledi. Basta Bioenerji , Kuantum gibi eğitimlerinin yanı sıra farklı ülkelerde aldığı eğitimlerin tamamını göz önünde bulundurarak işleme başladım aradan 2 gün geçti ve elime bir zarfın içinde bir vefk ulaştı aynı zamanda mail yoluyla her gün düzenli olarak okumam için dua gönderdi. O günden itibaren söylediği talimatların tamamını harfiyle yerine getirdim arada gelişen bir takım olaylar için kendisini bilgilendirdim Şu an işlemin 3 haftasındayım ve yaşadıklarım karşısında çok şaşkınım beni terk edip aradan 1 ay kadar kısa bir süre başka birini bulup gününü gün eden adam kapımda ayaklarıma kapanıyor. Buna bile alışamamışken birde konuyu evliliğe getiriyor. Allah sizden razı olsun Ali hocam bir takım gelişmeler olacağını bekliyordum ama ne yalan söyleyeyim bu kadarını gerçekten hiç tahmin etmemiştim iletişime geçmek isterseniz 05355906275 veya medyumalibey@gmail.com

 • Reply BUKET 12 Ocak 2021 at 14:21

  TAM BEŞ SENE SONRA BOŞANDIĞIMIZ EVLİLİĞİMİZ TEKRAR ESKİSİNDEN DAHA İYİ HALE GELDİ BU BEŞ SENEDE KAÇ MEDYUM TARAFINDAN KANDIRILDIM TAKİ ALİ GÜRSES ADINDAKİ GERÇEKTEN ALLAH RAZI OLSUN O MEDYUM HOCAYI BULANA KADAR BANA YAPTIĞI GERİ GETİRME İŞLEMİNDEN BİR AY GEÇMEDEN BEŞ SENE ÖNCE HAYATIMDAN ÇIKAN ADAM ÇİÇEKLERLE GERİ GELDİ ÇOK GARİP BİR HİSMİŞ GERÇEKTEN ALLAHIN MUCİZELERİNİ BU HAYATTA ÇIPLAK GÖZLE GÖRMEK ARTIK YUVAM HAYATIM OLMASINI İSTEDİĞİM GİBİ OLUYOR ALLAH ALİ HOCADAN DA BANA ONU TAVSİYE EDEN ARKADAŞLARDAN DA RAZI OLSUN KESİNLİKLE ALİ GÜRSES HOCAYI TAVSİYE EDİYORUM HERKESE BEŞ SENE DİYORUM AZ BİR SÜRE DEĞİL BEŞ

 • Reply güneş 6 Temmuz 2021 at 16:49

  amerikadan yorum yapiyorum, burada dort senedir dogru durust medyum ariyorum inanin bulamadim iki kere para kaptirmanin esiginden dondum turkiyedeki dolandiricilara
  en son buradan bir dost tavsiyesiyle ali gurses hocayi buldum, telefonda cok calistigini soyledi amerikaya herseyi de biliyor maasallah ilmi tam. ben de ilim egitimi almis biri olarak ilk ona baktim zaten soyledikleri ne kadar tutarli gercek mi diye merak ederek hic falsosu yoktu, amerikaya gonderimi nasil yaptigini da anlatti sikinti yasamayiz umuduyla siparisimi verdim gercekten sikinti yasamadik dusundugum gibi cok memnun kaldim calismamdan. islemi aslinda sadece ben degil tum ailem adina yaptirmistim topluca bizimle alakasi olmasi hasebiyle, ailemizin huzuru birligi sagolsun bu vefk sayesinde istedigim gibi oldu yeniden. ozellikle USAde olan kaderdaslarim varsa bu hocaya guvenebilirsiniz +90 535 590 62 75 telefonu kendisinin

 • Leave a Reply